BCD Lab tvorí interdisciplinárny tím, ktorý pozostáva z odborníkov skúmajúcich človeka a prostredie z rôznych perspektív. Tím pracoviska tvoria experti z oblasti dizajnu, architektúry, ergonómie, neuroergonómie, sociálnych vied a medicíny.
Veronika Kotradyová

Jader Tolja

Ivan Petelen

Výkonný riaditeľ

Výskumný riaditeľ

Odborný garant