Lab projekty

Študentské projekty

Iné projekty

Projekty, ktoré vznikli v rámci výskumu a vývoja produktov na pracovisku BCDLab.

Projekty vypracované študentmi Fakulty architektúry v rámci workshopov a ako ateliérové práce zamerané na dizajn orientovaný na človeka.

Výber produktov a projektov ako príkladov dobrej praxe v oblasti dizajnu orientovaného na človeka.