Teaser k filmu Identita SK

V rámci rovnomenného projektu vzniká krátky film, ktorý dokumentuje priebeh výskumu a poukazuje na rôzne podoby premien tradičnej materiálnej kultúry v regiónoch Slovenska.

pozrieť videoRegionalizmus v architektúre

Záznam z moderovanej diskusie o Regionalizme v architektúre, alebo ako stavať v regiónoch, z 11. decembra 2019, pod záštitou projektu IDENTITA SK

diskutujúci boli: Ing. arch. Pavol Paňák, prof. Ing. arch. Peter Pásztor, Ing. arch. Tamas Smidt, Prof. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, PhD., PhDr. Juraj Podoba (kultúrny atropológ z Univerzity Komenskeho, Prof. Phdr. PhDr. Zuzana Beňušková (etnografka a folkloristka zo SAV)

moderovala: Prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.

pozrieť videovypočuť podcastVideoinštalácia IDENTITA SK

je filmová animácia, ktorej východiskom sú archívne fotografie pohľadov na architektúru slovenskej dediny v minulosti.

Zámerom projektu je vyhľadať tieto miesta na starých fotografiách a prefotiť ich čo možno najpresnejšie v súčasnosti z identického miesta. Cieľom je vytvoriť prostredníctvom prelínania dvoch záberov umelecký zážitok, ktorý by preklenul časovú priepasť medzi obdobiami. Filmová animácia tak umeleckým spôsobom prináša rozjímanie o pozitívach a negatívach zanikania vernakulárnej architektúry.

pozrieť videoPozorovateľňa vtáctva DUNA

Film o navrhovaní a stavbe pozorovateľne prírody na brehu Dunaja.

Veronika Kotradyova

pozrieť videoAko interiér vplýva na človeka

Krátky film

Odborníci z Fakulty architektúry STU skúmajú, ako interiér vplýva na zdravie a náladu človeka. Vyvíjajú tiež rôzne typy nábytku, ktorý pôsobí ako prevencia proti civilizačných ochoreniam. Osobitnú pozornosť venujú vplyvu dreva.

pozrieť video11 vlastností komfortného prostredia

Animovaný film

námet a dramaturgia: Veronika Kotradyová, BCDlab - FA STUBA, výtvarný koncept: Matúš Vizár, animácie: Šimon, sound design: Adam Matej. Film vznikol s podporou projektu APVV 16-0567 Identita.sk

pozrieť videoFalošné mýty o silových cvičeniach

Na kolokviu Aktívny versus pasívny v apríli 2014 na FA STUBA sme sa zaoberali otázkou, koľko a akého pohybu patrí do zdravého interiéru.

Prednáška "Falošné mýty o silových cvičeniach", Prof. MUDr. Dušan Hamar, Katedra športovej kinantropológie, FVTŠ, UK Bratislava - videozáznam z kolokvia

pozrieť videoDizajn s ohľadom na človeka

človek a prostredie - teaser

pozrieť videoJader Tolja

Video z TEDx konferencie - Telu prispôsobený dizajn

pozrieť videoWolfgang Haipl

Materiál je nevinný - dokument o Wolfgangovi

pozrieť video