Falošné mýty o silových cvičeniach

Na kolokviu Aktívny versus pasívny v apríli 2014 na FA STUBA sme sa zaoberali otázkou, koľko a akého pohybu patrí do zdravého interiéru.

Prednáška "Falošné mýty o silových cvičeniach", Prof. MUDr. Dušan Hamar, Katedra športovej kinantropológie, FVTŠ, UK Bratislava - videozáznam z kolokvia

pozrieť video