Basic wood guide

Základný sprievodca o dreve

Informácie o našich najvýznamnejších drevinách.

Prehľadná databáza obsahuje vlasnosti, využitie a vyobrazenie jednotlivých drevín tak ako aj základný popis o rezoch dreva.

čítať ďalej


Wood color tool

Pomôcka na prácu s textúrou dreva v interiéri

Databáza obsahuje presne namerané farby drevín pred povrchovou úpravou a po základnej povrchovej úprave.

Databáza zároveň pomáha ladiť interiér s viacerými drevinami.

Odporúča aj osvedčené farebné kombinácie.

čítať ďalej