Štúdia rekreačnej infraštruktúry v okolí Malého Dunaja

V snahe o udržateľný a citlivý rozvoj územia okolo Malého Dunaja vznikli pre inšpiráciu vízie, ako je možné príťažlivo a v súlade s charakterom prírodného prostredia rozvíjať infraštruktúru pre vodákov, cyklistov a širokú verejnosť; v spolupráci s Nadáciou rodiny Kušíkovcov.viac informácií tu (pdf)Dunajský náučný chodník

Náučný chodník pozostáva z 5 informačných tabúľ s QR kódmi, prístupových schodov, pódia a stimulačného chodníka na chodenie na boso. Obsah tabúľ je venovaný predovšetkým pozorovaniu prírody, majú konkrétne tematické okruhy: Hrušovská zdrž, pozorovanie vtáctva, vtáčí spev, migrácia a stimulačný chodníček. Tabule pozostávajú z oceľovej nosnej konštrukcie a drevenej výplne, ktoré sú priamo potlačené textami v slovenskom a anglickom jazyku. 4 tabule sú umiestnené v najbližšom okolí pozorovateľne DUNA na Hrušovskej zdrži v extraviláne obce Kalinkovo a jedna je umiestnená pri prístrešku na hrádzi bližšie ku Hamuliakovu. Prostredníctvom vybudovania týchto prvkov sa posilnil ráz rekreačného verejného priestoru. Projekt má verejnoprospešný charakter a väčšina prác vykonaná na budovaní náučného chodníka bola vykonaná dobrovoľnícky.

prejsť na www.dunapark.skProjekt Fondu na podporu umenia č. 16-510-00547

Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach

čítať ďalej