BCD Lab je výskumné, vzdelávacie a vývojové pracovisko Fakulty architektúry pre dizajn s ohľadom na človeka (ang. Body Conscious Design Laboratory).Vykonáva výskum a odborné vzdelávanie v oblasti dizajnu. BCD Lab je združením interných pedagógov, výskumníkov a externých odborníkov z oblasti tvorby vnútorného prostredia, ergonómie, neuroergonómie, sociálnych vied, medicíny a neurovied, projektových manažérov a študentov doktorandského štúdia Fakulty architektúry STU v Bratislave.