OZ BCDlab

V roku 2017 vzniklo rovnomenné občianske združenie na podporu činností BCDlab.

IČO: 51253313

DIČ: 2120883160