Výskum a vývoj

Laboratórium vedie výskum v oblasti tém orientovaných na človeka, zdravie a civilizačných chorôb v súvislosti s obytným a pracovným prostredím. Medzi aktivity pracoviska patrí aj vývoj a testovanie nových, experimentálnych produktov a komerčných prototypov.

Konzultačno-poradenská činnosť

Medzi dôležité aktivity pracoviska BCD Lab patrí konzultačno-poradenská činnosť v oblasti dizajnu, ergonómie, tvorby zdravého obytného a pracovného interiéru.

Vzdelávacie aktivity

BCDLab ako pracovisko zriadené pri Fakulte architektúry STU poskytuje celoživotné vzdelávanie v oblasti dizajnu s ohľadom na človeka (Body conscious design) a interiérového dizajnu. Vyvíja vzdelávacie aktivity v podobe kurzov, seminárov, konferencií a workshopov.