Priestory BCDlab

pozostávajú z dvoch miestností - jednej multifunkčnej, určenej na pracovné stretnutia a výuku, a z druhej menšej, určenej na testovanie reakcií respondentov na rôzne nastavenia prostredia v izolovanom prostredí, s možnosťou regulovať osvetlenie.

Autormi a realizátormi interiéru BCDlab sú Veronika Kotradyová, Michal Hronský, Peter Daniel a Dušan Kočlík.

Priestory BCDlab je možné si prenajať, viac informácií na vyžiadanie.
Multifunkčná miestnosťMultifunkčná miestnosť obsahuje flexibilnú vzorkovú stenu drevín a pódiový systémTestovacia miestnosť so svetelnou flexibilnou rampou s rôznymi možnosťami osvetlenia