Veronika Kotradyová

výkonný riaditeľ

kotradyova@fa.stuba.sk

info@bcdlab.euJader Tolja

výskumný riaditeľ

info@bcdlab.euIvan Petelen

odborný garant

petelen@fa.stuba.sk

info@bcdlab.eu