prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.

odborný garant

Zakladateľ samostatného pracoviska pre tvorbu vnútorného prostredia a od r. 1990 vedúcim Katedry resp. Ústavu interiéru a výstavníctva FA STU v Bratislave. Venuje sa tvorivej, pedagogickej a výskumnej činnosti v špecializácii vnútorná architektúra a interiérový dizajn. Pedagogicky pôsobí aj na DF TU Zvolen, VŠVU Bratislava, FA VUT Brno, LDF Mendelu Brno. Je laureát Ceny Interiér roka 1998 a Ceny za architektúru – CE-ZA-AR 2000 v oblasti interiér.