doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.

výkonný riaditeľ

Pedagóg, výskumník a projektový manažér na Fakulte architektúry STU Bratislava, Ústav Interiéru a výstavníctva od roku 2002, s výskumnou špecializáciou na dizajn s ohľadom na človeka, ktorou sa začala zaoberať ako Fulbright scholar na UC Berkeley v USA v roku 2006, pričom o tejto téme prednášala na rôznych univerzitách v USA a EU a medzinárodných konferenciách. Viedla vzdelávacie a výskumné projekty ESF a APVV. Je absolventkou odboru Dizajn nábytku na DF vo Zvolene. V roku 2009 vydala učebnicu „Dizajn nábytku” a v súčasnosti finišuje prípravy publikácie Humanizácie mikroprostredia/Dizajn ako terapia, ktorá vzniká na základe jej habilitačnej práce.