prof. Jader Tolja

výskumný riaditeľ

Prof. Jader Tolja je doktorom medicíny a psychoterapeutom. Zameriava sa hlavne na výskum vzťahu medzi telom, mysľou a priestorom. So svojimi výskumami začínal na prvom oddelení psychosomatickej medicíny v Európe v nemocnici San Raffaele v Miláne (‘79) a odvtedy sa venuje role, ktorú hrajú neurokonektívne tkanivá ľudského tela pri prepojení spomínaných troch aspektov. V roku 1984 začal učiť na Pratt Institute For Arts and Design v New Yorku o tom, že emocionálny a mentálny stav je zároveň aj fyzickým stavom aj stavom vnímania (a naopak). Odvtedy pracoval a učil na rôznych univerzitách a súkromných inštitútoch v Európe, Severnej Amerike, Ázii a na Novom Zélande. Najdlhšie pôsobil na fakulte architektúry Polytechnickej Univerzity v Miláne, kde bol spolupredsedom Laboratorio di Progettazione Urbanica, a v súčasnosti je profesorom Body Conscious Designu na Domus Academy v Miláne. Je autorom a spoluautorom niekoľkých kníh na túto tému. Najznámejšími sú Zen Gardens and Right Brain,1983 a Bodythinking, 2003, 2010.