Miestnosť na odsávanie materského mlieka

na Klinike neonatológie Lekráskej fakulty UPJŠ a DFN v Košiciach je ďalším projektom implementácie dreva v nemocničnom prostredí. Projekt vznikol pod záštitou prednostu kliniky neonatológie, Prof. MUDr. Petra Krcha, PhD. a OZ Novorodenec, v náväznosti na interdisciplinárnu štúdiu Drevo v nemocničnom prostredí, kde boli preskúmané výhody aj limity použitia dreva v zdravotníckych zariadeniach. Návrhu predchádzalo participatívne navrhovanie spolu so zdravotníckym personálom a mamičkami, čím bolo možné zohľadniť skutočné potreby mamičiek predčasne narodených detí v inkubátoroch, ktoré chodia niekoľkokrát denne odsávať a sterilizovať materské mlieko, ako aj nároky na prevádzku miestnosti.

V prostredí, v ktorom matky predčasne narodených detí trávia niekoľko hodín denne má použitie autentických prírodných materiálov s regeneratívnymi účinkami na človeka svoje opodstatnenie. Prostredie, ktoré matky bezprostredne pri odsávaní obklopuje, nepriamo ovplyvňuje nielen psychický stav ich samotných, ale aj ich mlieka a tým aj stav dieťatka.

Miestnosť na odsávanie materského mlieka je poloverejnou zónou, ktorú pravidelne navštevujú hospitalizované matky aj matky po prepustení z nemocnice, ktorých deti sú ešte v inkubátoroch. Priestor tak pozostáva z prípravnej linky s pracovnými plátmi zo žuly a zo zóny určenej na sedenie mamičiek pri manuálnom alebo elektrickom odsávaní, kde je viac súkromia a zároveň úložný priestor na odsávačky v mobilných kontajneroch.

Interiérové prvky sú vytvorené z prírodnej borovicovej škárovky a povrchovo upravené tvrdým voskovým olejom, vzhľadom na náročné hygienické predpisy pri čistení povrchov. Neupravené ostali plochy, ktoré nie sú v priamom styku s materským mliekom a pritom môžu zlepšovať klímu v priestore. Z dotazníkov vyplnených za účelom zistenia potrieb mamičiek a personálu vyplynulo, že je pri odsávaní potrebná podpora lakťov, čo bolo zohľadnené pri návrhu voľných drevených podrúčok.

Projekt vznikol predovšetkým vďaka podpore verejnosti a pochopeniu riaditeľky regionálneho úradu verejného zdravotníctva MUDr.Margity Kaplanovej. Projekt finančne vo výške 75% nákladov zabezpečil Novorodenec.sk, n.o. v spolupráci so spoločnosťou Medela.sk, 12% a návrh a realizáciu podporil BCDlab Fakulty architektúry STU v Bratislave v rámci projektu APVV 0594-12 Interakcia človeka a dreva.

Návrh interiéru: doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., vizualizácie: Ing. arch. Martin BolešPôvodný stav:Stav po rekonštrukcii:

Pôvodné vizualizácie interiéru:

Pôdorys interiéru: