Projekt APVV 16-0567

IDENTITA.SK – spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied, APVV 16-0567, pre roky 2017-2020.

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave.

Spoluriešiteľská organizácia je FESV UK Bratislava, partnerská organizácia Ústav etnológie SAV Bratislava.

Projekt mapuje regionálnu identitu v materiálnej/stavebnej kultúre na Slovensku a na rešerš a terénny etnografický výskum nadviaže analytická a syntetická fáza - vybudovanie databázy prvkov s regionálnou identitou od urbanizmu, vernakultúrnej (ľudovej) architektúry po remeslá, ich materiály, techniky, produkty až po potenciálne služby. Súčasťou projektu sú experimentálne workshopy kombinované s terénnym výskumom priamo v regiónoch.

Počas série interdisciplinárnych podujatí s odborníkmi z vytipovaných oblastí bude nastavený systém a metodika databázy. Databáza členená podľa regiónov bude slúžiť ako inšpiračný zdroj. Jej systém a jednotlivé prvky budú testované a neskôr použité ako inšpiračný zdroj pri tvorbe nových konceptov, služieb a výrobkov, ktoré podporia rozvoj turizmu a malého podnikania v regiónoch.

podrobnejšie informácie tuviac o databáze tuprezentácia o projekte na konferencii Identita SK 2018 tuPredbežné výsledky ankety v Survio z novembra 2020 / Ako je to s vnímaním kvality remesla, regionálnych výrobkov a tradície na Slovensku?

pdf tuVýsledky testu samolab 2021

pdf čoskoro tu / pdf soonIdentita monografia- ukážková kapitola

pdf tu / pdf hereRegionálna materiálna kultúra- ukážková kapitola Záhorie

pdf tu / pdf hereTlačová správa k výstave Identita

pdf tu / pdf hereTeaser k filmu Identita sk

pozrieť video / watch video