Dotazník pre projekt APVV-0594-12

Ďakujeme, že sa zapájate do nášho projektu. Po prečítaní krátkych inštrukcií kliknite:

PREJSŤ NA DOTAZNÍK

Čo Vás v dotazníku čaká:

Prvá stránka dotazníka je zameraná na rozpoznanie dreviny podľa jej názvu. Tu pokiaľ drevinu nepoznáte stačí zakliknúť nepoznám.
Druhá časť je zameraná na skutočné hodnotenie textúr drevín podľa obrázku.

Nasledujú asociácie ktoré vo Vás dané obrázky vyvolávajú.
Potom Vás možno prekvapia dve biele kuchyne v rôznych štýloch. Prosím vyberte si jednu, tú, ktorá je Vášmu srdcu bližšia.

Na nasledujúcich stránkach si už iba vyberiete z obrázkových možností tú najsympatickejšiu. A na konci Vás čaká odmena vo forme vysvetliviek ku Vašim jednotlivým krokom.

Ešte raz ďakujeme.

prejsť na dotazník